Statens havarikommisjon (SHK) vinnere av KRN Kvalitetspris for myndigheter 2024

KRN Hovedstyre kunne stolt presentere vinnere av prisen 2024 på festmiddagen på konferansen K&R dagene6. juni på hotel Quality Expo Fornebu.

Hva
KRN Kvalitetspris for myndigheter tildeles hvert år på Kvalitet og Risikodagene. Prisen er ment å fremme gode resultater for myndighets-organisasjoner innen fagområdet kvalitet- og risikostyring/ledelse og dennes anvendelse. KRN Kvalitetsprisen tildeles den beste søkeren i den årlige konkurransen, iht. definerte kriterier.

Hvorfor
Vinner av KRN Kvalitetspris for myndigheter besluttes av foreningens styre for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra myndighetsorganisasjoner eller enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse i sin videste forstand. Vinner av KRN kvalitetsprisen for myndigheter skal være en organisasjon, eller leder som har lyktes i å bidra til suksess for de ulike interessentene gjennom dennes lederskap, og gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser denne har iverksatt.

KRN styre sier i sin begrunnelse:

  • Vinneren av KRN Kvalitetspris for Myndigheter 2024 er kåret for sitt systematiske og risikobaserte arbeid som samfunnets offentlige undersøkelseskommisjon. Formålet med SHK’s undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av ulykker og alvorlige hendelser. SHK tar ikke stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
  • Statens havarikommisjon har som verdigrunnlag å være kompetente, ny-tenkende, troverdige og medmenneskelige til nytte for morgendagens samfunn.
  • Vinneren har over tid fått utvidet sitt mandat ved å dekke en bredere del av  samfunnets aktiviteter og med en sterkere uavhengig rolle for forebyggelsen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til at de er myndighetenes viktigste kontrollorgan i forbindelse med hendelser og ulykker av stor samfunnsmessig betydning.
  • Vinneren har i økende grad vektlagt sin rolle som veileder og informasjons spreder for å trekke læring på tvers av virksomheter, med fokus på samfunnsnytten og der verdien av det som leveres står sentralt

KRN gratulerer Statens havarikommisjon med prisen!


Direktør William Bertheussen fra Statens havarikommisjon flankert av KRN styremedlemmer, Secretary General EOQ og KRN dagl.


foto: Kvalitet og Risiko Norge (KRN) – ajaKnut Iver Aastorp fra KRN styre presenterer vinneren av årets kvalitetspris, her representert ved direktør William Bertheussen, SHK

Tidligere vinnere av prisen

2023 Riksrevisjonen
2022 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
2018-2021 ingen tildeling
2017 Skatteetaten
2016 Asker Kommune
2015 ingen tildeling
2014 MET – Meteorologisk institutt
2013 DIFI
2012 UiT v/ Dir. Tor Ingebrigtsen