Riksrevisjonen vinnere av KRN Kvalitetspris for myndigheter 2023

091A0682a

KRN Hovedstyre kunne stolt presentere vinnere av prisen 2023 på festmiddagen på konferansen K&R dagene 8. juni på hotel Quality Expo Fornebu.

Hva
KRN Kvalitetspris for myndigheter tildeles hvert år på Kvalitet og Risikodagene. Prisen er ment å fremme gode resultater for myndighets-organisasjoner innen fagområdet kvalitet- og risikostyring/ledelse og dennes anvendelse. KRN Kvalitetsprisen tildeles den beste søkeren i den årlige konkurransen, iht. definerte kriterier.

Hvorfor
Vinner av KRN Kvalitetspris for myndigheter besluttes av foreningens styre for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra myndighetsorganisasjoner eller enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse i sin videste forstand. Vinner av KRN kvalitetsprisen for myndigheter skal være en organisasjon, eller leder som har lyktes i å bidra til suksess for de ulike interessentene gjennom dennes lederskap, og gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser denne har iverksatt.

KRN styre og programkomite sier i sin begrunnelse:

  • Vinneren av KRN Kvalitetspris for Myndigheter 2023 er kåret for sitt systematiske og risikobaserte arbeid med forvaltningsrevisjoner, utviklingen av egen virksomhets rolle og medvirkning til kontinuerlig forbedring i norsk forvaltning, under mottoet: Revisjon til nytte for morgendagens samfunn.
  • Vinneren har over tid gjort markante endringer i sitt virke ved å utøve en bredere samfunnsdialog og styrke rollen som ekstern revisor for virksomheter, i tillegg til at de fortsatt selvsagt er myndighetenes viktigste kontrollorgan.
  • Vinneren har i tillegg i økende grad vektlagt sin rolle som veileder for forvaltningen, og en part som aktivt kan trekke læring på tvers av virksomheter.
  • Vinneren har et tydelig engasjement for effektivitet, forenkling og innovasjon i offentlig sektor, der fokus på samfunnsnytten og verdien av det som leveres står sentralt.

KRN gratulerer !

Foto: KRN – Kvalitet og Risiko Norge
På bilde representanter fra Riksrevisjonen flankert av KRN styremedlemmer, representanter fra EOQ og fra KRN administrasjon

Tidligere vinnere av prisen

2022   Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
2018-2021 ingen tildeling
2017   Skatteetaten
2016   Asker Kommune
2015   ingen tildeling
2014   MET – Meteorologisk institutt
2013   DIFI
2012   UiT v/ Dir. Tor Ingebrigtsen