Kvalitet, risiko og IKT-sanering – hvordan henger dette sammen?

Kjell Rune Haugland og Tore Hovden_ Sykehuspartner

Sykehuspartner leverer IKT-tjenester og felles administrative tjenester til Helse Sør-Øst (HSØ). HSØ har 80.000 ansatte, 71.000 klienter, ca 1200 unike brukerrettede applikasjoner, ca 4000 instanser av disse applikasjonene og har virksomhet på over 100 lokasjoner – mange av applikasjonene er kritiske systemer på sykehus med stor betydning for liv og helse.

For tre år siden hadde HSØ ca 2000 unike applikasjoner og 5200 instanser av disse. Justert for nye applikasjoner og instanser siden 2020 har det blitt sanert ca 900 unike applikasjoner og 1700 instanser. I frokostmøtet 13.juni vil Kjell Rune Haugland og Tore Hovden fra Sykehuspartner fortelle om hvordan Helse Sør-Øst oppnådde disse resultatene gjennom det strategiske tiltaket “Standardisering og sanering i Helse Sør-Øst”.


Vi starter kl. 0900 med et kort-kort årsmøte i KRN Region Østlandet/Oslo, deretter 45 min med innlegg fra Kjell Rune Haugland og Tore Hovden fra Sykehuspartner HF

Kjell Rune Haugland er en erfaren prosjektleder og rådgiver innenfor e-helse med over 30 års fartstid i tillegg til brukererfaring. Fra 2003 seksjonsleder ved Rikshospitalet med ansvar for blant annet innføring og systemansvar for kvalitetssystemet. De siste årene har han vært i prosjektroller i Helsedirektoratet, Oslo Universitetssykehus (OUS) og Sykehuspartner.

Tore Hovden er siviløkonom og har 35 års erfaring, primært som leder, innenfor IKT i både private og offentlige virksomheter. I Sykehuspartner har han hatt roller som avdelingsleder og konstituert direktør for drift/produksjon. Siden 2020 har han ledet det strategiske initiativet “Standardisering og sanering i Helse Sør-Øst”.

omtale av foredragsholderne

Kjell Rune Haugland har bakgrunn fra befalsutdanning i Forsvaret, bioingeniør ved Lovisenberg Sykehus samt relevant videreutdanning.

I 2012-2016 var han prosjektleder på Oslo Universitetssykehus med ansvar for konsolidering av løsninger fra sykehusene som ble slått sammen til OUS. Fra 2016 til 2019 deltaker i ASK-prosjektet (standardisering og konsolidering) og deretter applikasjonsansvarlig i det strategiske tiltaket “Standardisering og sanering”. I tillegg har han deltatt i arbeidet med å etablere regional GDPR protokoll.

Tore Hovden er siviløkonom og har 35 års erfaring, primært som leder, innenfor IKT i både private og offentlige virksomheter som Andersen Consulting (Accenture), ExxonMobil, Visma, Skatteetaten og siden 2017 Sykehuspartner.