Teamutvikling og kommunikasjon

4 timers kurs
Hvordan bygge gode team og identifisere et teams ressurser samt legge grunnlaget for god kommunikasjon.
Bruk av Diversity Icebreaker

Les mer

Endringsledelse

Kurset tar for seg krav til endringsledelse i ISO 9001:2015 og gjennomgår blant annet en modell som gir ramme for endringsledelse, prinsipper og prosess for å lede endring og hvordan lede “individuell endring”

Les mer

Helhetlig risikostyring

Kurset skal gi deltagerne en grunnleggende forståelse i hvordan ledelsen kan styre risiko på alle nivåer og områder (strategisk risiko, operasjonell risiko og prosjektrisiko, HMS-risiko, kvalitet, etc.) i sin virksomhet. Det fokuseres i stor grad på hvordan risikostyring kan integreres i de ordinære prosessene og systemene for å nå virksomhetens mål.

Les mer

Prosjektrisiko (2d)

En grundig innføring og trening i prosessen med å foreta nødvendige risikovurderinger, å identifisere, analysere og å sette de riktige tiltakene slik at prosjektet blir gjennomført innenfor de rammene som er satt.

Les mer