Læring for sikkerhet på arbeidsplassen 28.febr @ 11:00

Vi sender i reprise (opptak) webinar i regi av KRN region Oslo den 28. februar-24 kl 11:00 innlegg v/ forsker og doktorgradsstipendiat Heidi Helledal Griegel, Statnett SF. Heidi vil være tilgjengelig etter foredraget for diskusjon, erfaringsdeling og refleksjon.

Heidi Helledal Griegel

Heidi Helledal Griegel (30) arbeider som rådgiver i HMS Konsern i Statnett SF, samtidig som hun er forsker og doktorgradsstipendiat. Hun har en mastergrad fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i 2018.


 Å lære fra egne eller andres feil og suksess er en viktig del av sikkerhetsarbeidet i organisasjoner. Selv om læring fra hendelser ofte blir litt forenklet fremstilt, anses kontinuerlig forbedring i de fleste situasjoner som en stor utfordring. I dette webinaret vil du bli nærmere kjent med forskning og god praksis på området, presentert av Heidi Helledal Griegel, PhD-student og HMS-rådgiver i Statnett SF.

I sikkerhetsforskningen brukes begrepet “læring” om å tilegne seg ny kunnskap, og gjøre endringer basert på den kunnskapen. Læring er viktig for sikkerhet, både blant de som jobber operativt, knyttet til å forbedre handling og korrigere feil i arbeidsprosesser, og for de som jobber mer strategisk, knyttet til endringer i strategier, tekniske løsninger og organisasjonskultur. Mye av forskningen rundt læring for sikkerhet har fokusert på langvarige, permanente organisasjoner. I dag er det derimot vanskelig å tenke på organisasjoner som stabile med definerte grenser, da mange organisasjoner nå samarbeider på tvers for å nå sine mål. Tidligere utfordringer for læring utfordres ytterligere og nye barrierer for læring introduseres av den dynamiske, endrende og multi-organisatoriske måten å organisere arbeid på. Basert på dette har det vist seg interessant å utfordre tidligere forklaringer og tilnærminger til læring for sikkerhet, og kanskje organisasjoner må tilnærme seg og sikre læring på nye måter.

—————

Påmelding til Teams webinar “Læring for sikkerhet på arbeidsplassen”, Statnett SF

KRN region Østlandet Oslo inviterer til webinar
Dato/tid: 25. januar 2024 kl 09:00 sendes i reprise 28. februar kl 11:00

Arrangør; KRN regionsstyre Østlandet

  • Anne Britt Hansen Thuestad, Ahus – regionsleder
  • Per Myrseth, DNV
  • Rune Hernes Bjerke, Statnett SF
  • Aina Irene Sundve, Sykehuspartner
  • Karen Steien, AF Gruppen
  • Geir Sundland, DNB