Ayse Nordal

Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk fra Middle East Technical University (teknisk universitet) og licentiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hennes spesialområder er strategisk…

Les mer

Ole Johan Dahl

Ole Johan Dahl er KRN Ambassadør og kursleder innen bl.a. kvalitet, risiko, målstyring, prosessforbedring og endringsledelse Ole Johan Dahl har militær utdannelse fra Krigsskolen og utenlands stabsskole. Han er utdannet…

Les mer