Region Trøndelag

Kvalitet og Risiko Norge > Region Trøndelag

Bli medlem i QRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Kontaktperson

Knut Iver Aastorp

E-post: knut.aastorp@statnett.no

Regionstyre

Oppgaver

Regiongruppen ønsker å:

  • Bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.
  • Være lokalt kontaktpunkt for foreningens medlemmer
  • Skape møteplasser for regionens medlemmer – både faglig og sosialt
  • Være en tydelig bidragsyter i utvikling av KRN sine planer og strategier
  • Utvikle fagfeltene gjennom kontakt mellom universitetsmiljøet og medlemsbedrifter

Aktiviteter

Styremøter: Regionstyret har jevnlige møter gjennom året.

Strategisk arbeid: Regionstyret følger opp henvendelser fra KRN Hovedstyret, og bistår i operasjonalisering av vedtak og strategiutforming.

Medlemsmøter: Hovedaktiviteten for regionstyret er å arrangere medlemsmøter i regionen. Temaer besluttes ut ifra innspill fra medlemmer, regionstyret sine prioriteringer, KRN strategi med mer.  Regionstyret oppfordrer alle til å ta kontakt med forslag til aktuelle temaer som ønskes belyst. Det er også ønskelig med forslag til foredragsholdere og foredrag. Et viktig element i medlemsmøtene er også at medlemmene blir kjent med forskjellige bedrifter i regionen, – og derfor er det ønskelig at medlemmer tar kontakt dersom de kan være vertskap. I det å være vertskap ligger det å kunne legge til rette for et møte med 20-40 deltagere med enkel bevertning. Vertsbedrift får også egen presentasjon, samt mulighet for å tilby omvisning dersom det er aktuelt.

Historikk

Lokalstyret i KRN avdeling Trøndelag ble etablert 1. desember 2010 med få utskiftninger gjennom snart ti år. Fra årsmøte 2019 er det Knut Iver Aastorp, Statnett, som leder regionstyret, og han fulgte etter Sigrun Lande Sørensen etter hennes mangeårige innsats som leder av regionstyret.

Aktuelt