Knut Iver Aastorp

Kvalitet og Risiko Norge > Knut Iver Aastorp
Knut-Iver-Aastorp-500x500

Knut Iver Aastorp

Styremedlem, kvalitetsleder i Statnett

Styremedlem

Dr.ing Knut Iver Aastorp jobber som kvalitetssjef i Avdeling Virksomhetsstyring i Statnett SF.

Han har vært aktiv i, og ledet, KRN regionstyre Trøndelag i flere år.

Knut Iver har gjennomført sertifisering som kvalitetsleder, risikoleder og revisjonsleder. Grunnutdanning innen metallurgi fra NTNU som Doktoringeniør. Han har variert og lang erfaring innen kvalitets- og HMS-ledelse, risiko- og beredskapsledelse samt utøvende gransknings- og revisjonsledelse.

Han har konsulenterfaring som overingeniør II i Lloyd’s Register Norge, og bransjeerfaring fra blant annet offshore nasjonalt og internasjonalt, jernbane, kollektivtrafikk, luftfart, bilindustri og produksjonsindustri.

E-post: knut.aastorp@statnett.no