Kvalitetspris for myndigheter 2022

Kvalitetspris for myndigheter

Årets kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats

Kvalitetsprisvinnerne sammen med KRN’s styre, fra venstre:
Torhild Tøndel – Norconsult, Nina Nikodim Amlie -ABB, styreleder Geir Hamre Mathisen – Aker BP, Espen Rostrup Nakstad – Helse dir,
Gun Peggy Knudsen – FHI, Jon Lykke – Statens Vegvesen, Siri Viken – Skatteetaten, Knut Iver Aastorp- Statnett, Ulf Gustavsson – Gen. Secr. EOQ,
Torolf Paulshus – KRN Adm.dir./EOQ President (foto: AAst)

Bakgrunn for tildelingen
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er myndighetsorganisasjoner og rådgivere til Helse- og omsorgsdepartementet, som begge har hatt fremskutte nasjonale posisjoner under Covid 19 pandemien. De har guidet helseminister og statsminister i en meget vellykket håndtering av pandemien. 

Juryen har konkludert med at prisen går til begge to for deres prestasjoner, hvor begge: 

  • har innfridd på høye ambisjoner og nasjonale helsemål med beste globale resultater 
  • har drevet omfattende nasjonal informasjonsvirksomhet 
  • har bygget felles suksess på hverandres ulikheter og ulike mandater 
  • har gitt kontinuerlig informasjon til nasjonen 
  • har økt omdømme betydelig under pandemien 
  • har drevet aktivt forbedringsarbeid for å inkludere tilbakemeldinger for å gi bedre råd på en bedre måte 

De fremstår i en særklasse som sikre vinnere av kvalitetspris for myndighetsinnsats.

Tidligere vinnere av prisen:
2017 Skatteetaten
2016 Asker kommune
2014 MET – Meteorologisk institutt
2013 DIFI
2012 UiT v/ dir. Tor Ingebrigtsen 

Kvalitetspris for myndigheter
Foto fra åpningsforedraget på K&R dagene med Espen Rostrup Nakstad (foto: TPau)