INTERVJU MED PROGRAMKOMITÉ LEDER

Verdens kvalitetsdag 10. november 2022

Vi har intervjuet Jon Lykke, leder for VK-2022 programkomité, som gir oss et innblikk årets program. Vi fortsetter å følge temaene i PDCA sirkelen, og er på D’en – gjennomføringsfasen; «Riktig første gang» som gjennomgangtema for konferansen.

Jon Lykke, kvalitetssjef Statens vegvesen

Vi har tatt en prat med lederen for årets programkomité.

Jon Lykke er medlem av KRN hovedstyre. Han har en karriere bak seg i flere næringer, og jobber til daglig som leder for kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen, med ansvar for kvalitets- og virksomhets-styringssystemet.

Se program for Verdens Kvalitetsdag her 

Intervju med programkomitéens leder Jon Lykke

KRN; Vi ser at tema for konferansen er en “evergreen”. Kan du si litt om valget av tema for konferansen?

Jon Lykke;  Vi har det siste året valgt å fokusere på temaene i PDCA sirkelen, og vi er denne gangen på «Do» – gjennomføringsfasen. «Riktig første gang» er derfor en godt dekkende overskrift for konferansen.  Vi følger også nøye med på utviklingen innen fagfeltet kvalitet og risiko både i Norge og internasjonalt, samt hva våre medlemmer ønsker av temaer. Det er mange slike «evergreens» i våre fag å velge. Dette er vår 34. fysiske konferanse siden starten i 2003, og vi har lært at vårt marked forventer at vi er best på temaene kvalitet og risiko. Temaer på «fløyene» som overlapper med andre fag eller andre interessenter har hatt begrenset interesse hos våre medlemmer. Vi prioriterer derfor de grunnleggende gjengangerne i kvalitet og risikoledelse. Temaene i PDCA sirkelen er slike, og de er alltid aktuelle og endrer seg lite selv om pandemier og ny teknologi med ny funksjonalitet stadig bølger inn over oss.

KRN; Er det faglige forhold du vil trekke frem i programmet?

Jon Lykke;  Ja, det er mange faglige highlights vi vil trekke frem:

 • Kvalitet og risikoledelse er sentralt i den pågående omleggingen i kommunale og statlige organisasjoner. Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide er derfor hentet inn til åpningsforedraget. Som Norges nye Sjøfartsdirektør har han tatt tak i en modernisering av gjennomføringsapparatet til direktoratet og startet en prosessorientering. Det er foretatt en grundig jobb med organisasjonens kontekst, kvalifisering og planlegging, og direktoratet er for tiden i gjennomføringsfasen. I innledningsforedraget setter han oss inn i globale forutsetninger og forventninger til direktoratet, og om mål, tilnærming, suksessfaktorer og fallgruver i gjennomføringen.
 • Siri Viken, MSc BI., Underdirektør Skatteetaten tar dette videre og summerer opp deres svært omfattende og suksessrike erfaring med produkt og prosessledelse. Skatteetaten er en av de organisasjoner i Norge som har gjennomført flere av de største, mest omfattende og krevende restruktureringer og digitalisering av offentlige tjenester til det norske samfunnet. Nye prosesser og digitale tjenester er tatt i bruk i de 10 siste årene, og Siri Viken har vært sentral i arbeidet i hele perioden. Hun er en av de mest erfarne og suksessrike kvalitetslederne i Norge med sterk faglig kompetanse innen forretningsprosesser, risikostyring, ITIL, organisasjonsutvikling og forretningsprosess-forbedring.
 • Relevant kompetanse og erfaring er sentralt i måloppnåelse i risiko og kvalitetsledelse. Det er kritisk for vellykte resultater at vi har både ledelse og fagekspertise og at de fungerer godt sammen. Men hva skjer om fageksperten inntar lederrollen, eller om lederen blir fageksperten? Eller om fagentusiastene for enkle løsninger tar begge? Hvilke dilemmaer, utfordringer og muligheter representerer dette i en organisasjon? Rune E. Andersen, MSc, Program Manager, Project Leadership in Equinor deler sin tunge kompetanse og erfaring og tar oss inn i et vanskelig tema som gjelder hver eneste konferansedeltager.
 • NTNU Professor Jan Emblemsvåg mottar i disse dager nye profesjonelle anerkjennelser for sine engasjementer på energiproduksjon. Han er allerede kåret til Årets KRN kvalitetsleder, og topp 2 i EOQ sin European Quality Leader konkurransen. Han vil gi oss eksempler og forutsetninger på vellykte styringsløsninger.
 • Vi har valgt å gjennomføre en del av konferansen med to strømmer: Én for systematisk styring, og en for løsninger for beslutningsstøtte med eksempler fra kjente organisasjoner.
 • Våre kursledere Ayse Nordal og Ole Johan Dahl har hver sine forelesninger innenfor risikoledelse og bruk av standarder i gjennomføring.
 • Og ikke minst skal vi kåre Årets Kvalitetsleder KRN for 2022– den høyeste faglige anerkjennelsen i Norge for en kvalitets- og risikoleder.

KRN; Hva skal deltakerne ha med seg av nytteverdi hjem fra denne konferansen?

Jon Lykke; KRN konferansene har alltid scoret meget høyt fra deltagerne på innhold, foredragsholdere, og nytteverdi.

 • Vi lytter alltid til brukerne og har konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere for høy nytteverdien for deltakerne.
 • Vi profilerer også i denne konferansen grunnleggende K&R fag i gjennomføringsfasen, og hva som inngår i suksess for gjennomføringsfasen og i drift.

Vi håper de får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.

KRN; Andre forhold av verdi for deltagere?

Jon Lykke;  Ja, la oss nevne at konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater.

Vi gleder oss og ser frem til å møte mange hyggelige kollegaer til en spennende dag!

Vi har satt av godt med tid for mingling og nettverksbygging, og minner om at våre foredragsholdere både setter pris på spørsmål fra salen og vil være tilgjengelig for diskusjoner og refleksjoner etter sitt foredrag.

Program og omtale

Programkomitéen for VK2022

består av representant fra Sjøfartsdirektoratet, av KRN administrasjon og medlemmer av  KRN hovedstyre (HS) 

 • Jon Lykke, leder for kvalitet og sikkerhet, Statens vegvesen, styremedlem KRN
 • Magnus Jonas Fjell, prosjektleder Sjøfartsdirektøren, Sjøfartsdirektoratet
 • Siri Viken, kvalitetsleder, Skatteetaten, styremedlem KRN
 • Knut Iver Aastorp, kvalitetsleder Statnett SF,  styremedlem KRN
 • Karsten Boe, konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet i BaneNOR, styremedlem KRN
 • Torolf Paulshus, KRN dagl leder og president EOQ
 • Annlaug Astad, oprerativ leder KRN