Kvalitet og Risikodagene, Fornebu juni 2022

Åpningsforedraget på K&R dagene 2022

Den 9.-10. juni hadde vi gleden av å fysisk møtes igjen til årskonferanse. Hotel Quality Expo Fornebu var arena for foreningens 34. konferanse siden starten i 2003. Og vi kunne glede oss over at det også i år ble en stor suksess. Valgt tema var forankret i PDCA /PUKK hjulet;

FRA ORD TIL HANDLING” – planlegging av effektiv virksomhetsledelse

foto: KRN AnAst

 

Vi arrangerte et svært godt mottatt faglig og sosialt forspiel rett etter Generalforsamlingen den 8. juni, med god mat & drikke og to interessante foredrag. Her ønsket vi tilreisende til Oslo velkommen til vår KRN møteplass, og ga den første faglige inspirasjonen.

Første konferansedag startet med flere plenumsforedrag og aktiviteter, foredrag i tre strømmer etter en velsmakende lunsj, og sist festmiddag på kvelden som også inkluderte musikalsk innslag og utdeling av myndighetskvalitetspris.

Andre konferansedag fortsatte vi med en blanding av plenum, to fagstrømmer og mulighet for å delta på workshop tema prosesstyring.

I samarbeid med KS, kommunenes sentralforbund, har vi rigget til en egen forelesningsstrøm for offentlig virskomhet/kommuner med deres eget utvalg av temaer og forelesere.