Ledelsens gjennomgåelse, risikostyringens plass

Ledelsens gjennomgåelse og risikostyringens plass i ledelsens gjennomgåelse

Velkommen til ny spørretime, nr 4 i 2022. Vi takker for innsendte spørsmål, grupperer og sorterer disse etterhvert som vi mottar innspill fra våre medlemmer. Gå ikke glipp av dette svært gode tilbudet som “en svært nyttig anvendt time for praktisk faglig innsikt!”

Ayse Nordal stiller som vanlig godt forberedt for en grundig gjennomgang av valgt tema for timen.

Vel møtt!

AGENDA 24. august kl 11:00

 •  Hva er formålet med ledelsens gjennomgåelse?
 •  Hvilke krav stiller ISO 9001:2015 til ledelsens gjennomgåelse?
 •  Prosess
 •  Forberedelser
 •  Gjennomføring
 •  Innhold og fokus
 •  Risikolederens rolle

Det gis referanser til kilder og eksempler

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN/QRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner innen våre fagfelt.

Hva – hvem – hvordan?

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN/QRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner innen våre fagfelt.

Spørretime risikostyring ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal.

Medlemmer og kursdeltagere  inviteres til å fremme sine faglige spørsmål, som blir grundig diskutert og ivaretatt på webinaret

 1. Send dine spørsmål til oss
 2. Vi samler opp flere spørsmål og sorterer på tema*
 3. Vår ressursperson forbereder en times presentasjon/foredrag basert på mottatt spørsmål, med referanser til kilder og eksempler, og inviterer til påfølgende diskusjon og erfaringsdeling
 4. Eventet gjennomføres som åpent Teams webinar.

*Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere.

se >Spørretimen