Risiko oppdateringsdag

Vi gjennomgår nytt i styringssystem, standarder og rammeverk, og de viktigste verktøyene og teknikkene ihht ISO 31010:2019; Metoder og teknikker for risikohåndtering.

Les mer

Risiko oppdateringsdag

Hva er nytt i styringssystem, standarder og rammeverk, samt de viktigste verktøyene og teknikkene ihht ISO 31010:2019; Metoder og teknikker for risikohåndtering.

Les mer

Risiko oppdateringsdag

Her oppdaterer vi oss på hva som er nytt i styringssystem, standarder  og rammeverk, med gjennomgang av de viktigste verktøyene og teknikkene for å håndtere risiko ihht ISO 31010.

Les mer