Kvalitet oppdateringsdag, digitalt

Kurset er på 5 timer, nettundervisning, der vi gjennomgår hovedtemaene og kravene i ISO 9001:2015, hvordan etterleve kravene og legge til rette for god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Les mer