Håkon Olsen

Håkon Olsen leder i dag DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester. Han har lang erfaring fra rådgivning i EPC-prosjekter og kvalitetsstyring innen digital pålitelighet og cybersikkerhet fra olje og gassektoren,…

Les mer

Knut Iver Aastorp

Styremedlem Dr.ing Knut Iver Aastorp jobber som kvalitetssjef i Avdeling Virksomhetsstyring i Statnett SF. Han har vært aktiv i, og ledet, KRN regionstyre Trøndelag i flere år. Knut Iver har…

Les mer