Risikotaksonomi – tematime 28.mars

Risiko Spørretimen m/ Ayse Nordal

Velkommen til tematime 28. mars kl 11:00, en ny mulighet til å få en grundig gjennomgang av temaet.

Vi takker for innsendte spørsmål, og har gleden av å invitere til webinar der vår fagekspertise har forberedt innlegg og åpner for erfaringsdeling på tema. Gå ikke glipp av dette svært gode tilbudet som “En svært nyttig anvendt time for praktisk faglig innsikt og erfaringsdeling!”

Vi takker for innsendte spørsmål, grupperer og sorterer disse etterhvert som vi mottar innspill fra våre medlemmer. Tema for timen er risikotaksonomi, og spørsmålene vi har mottatt denne gangen kommer fra Skatteetaten, divisjon utvikling & innovasjon.

Hvordan lager vi en god risikotaksonomi?

Utdypende spørsmål: Hva er gode prinsipper og hvilke metoder kan man benytte? Er det ulike hensyn man må ta om man ønsker en bred overordnet taksonomi eller en dypere taksonomi som beskriver flere underliggende dimensjoner og egenskaper ved risikoen?
Presentasjon 45 min. v/ Ayse Nordal

Spørsmålene du finner i agenda under blir ivaretatt systematisk. Ayse stiller som vanlig med grundig forberedt innlegg og presentasjon, med referanser til faglitteratur, veiledninger, standarder og rammeverk.

Det blir tid til 15 min. erfaringsdeling og diskusjon etter Ayses innlegg.

Agenda

 • Hva er taksonomi? Hva er risikotaksonomi?
 • Hva sier ISO 31010 om taksonomier
 • Taksonomityper
 • Åpen risikotaksonomi
 • Hvilke krav settes til taksonomier
 • Bruksområder
 • Kilder
 • Erfaringer og diskusjon

 

 

Generelt om tilbudet;

KRN Spørretimen Risiko ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal. Spørretimen er et digitalt tilbud, der innsendte spørsmål fra deltakerene ivaretas live via Teams møte.

Medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål, disse blir grundig besvart av våre fageksperter, som mer enn gjerne deler av sine kunnskaper og erfaringer.

 1. Send dine spørsmål til oss
 2. Vi samler opp spørsmål, grupperer og sorterer disse etter tema
 3. Vi kaller dere inn til en times Teams møte med 45min innlegg og 15min med deling av erfaringer og diskusjon på temaet.

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere.