Endringsledelse

Kurset tar for seg krav til endringsledelse i ISO 9001:2015 og gjennomgår blant annet en modell som gir ramme for endringsledelse, prinsipper og prosess for å lede endring og hvordan lede “individuell endring”

Les mer