Bedriftsinternt – 2 dgr

Bedriftsinterne kurs bygger på kursmateriell som det åpne kurset i revisjonsteknikk; revisjon og tilsyn basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018. Den praktiske delen av kursgjennomføringen vil kunne gjennomføres som en reell intern revisjon som del av bedriftens revisjonsprogram.

Les mer