Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Kurs med mulighet for sertifisering Quality Auditor/Lead Quality Auditor.
Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder.

Les mer