Kvalitetsledelse (Quality Manager) – modulbasert m prosessledelse

Kurs i kvalitetsledelse og prosessledelse med mulighet for akkreditert sertifisering Quality Manager (QM/QSM). Kurset gir dyptgående kunnskap og god forståelse for bruk av ledelses systemer. Det legges stor vekt på kravene i styringssystem standarder for å tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring. Dette basert på prossesstyrings tankegangen og med fokus på forståelse og anvendelse av kvalitetsfaget.

Les mer