Kvalitet oppdateringsdag, digitalt

Kurset er på 5 timer, nettundervisning, der vi gjennomgår hovedtemaene og kravene i ISO 9001:2015, hvordan etterleve kravene og legge til rette for god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Les mer

Kvalitetsledelse (Quality Manager)

Kurs med mulighet for akkreditert sertifisering Quality Manager (QM/QSM). Kurset gir dyptgående kunnskap og god forståelse for bruk av ledelses systemer. Det legges stor vekt på kravene i styringssystem standarder for å tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Les mer