Fasiliteringsteknikker (2d)

Kurset vil gi forståelse av rollen som gruppeveileder og fasilitator. Vi bentyter grunnleggende veiledningsteknikker for å skape trygghet i rollen som gruppeveileder.

Les mer