Aggregering av risiko

Risikostyring spørretimen

Tematimen Risikostyring

Velkommen til ny spørretime med Ayse Nordal. Vi takker for innsendte spørsmål, grupperer og sorterer disse etterhvert som vi mottar innspill fra våre medlemmer. Gå ikke glipp av dette svært gode tilbudet som “en svært nyttig anvendt time for praktisk faglig innsikt!”

Tema for timen er aggregering av risiko, og spørsmålene vi har mottatt kommer også denne gangen kommer fra Skatteetaten, divisjon utvikling & innovasjon.

Risikoaggregering

Vi aggregerer risikoer for å vite hvilke risikokategorier har størst påvirkning på oppnåelsen av virksomhetens mål. Er det juridisk risiko, kredittrisiko eller sikkerhetsrisiko som er størst ? Dette gjør det mulig å iverksette relevante tiltak.
 
Vi aggregerer risikoer for å bestemme hva vi skal ta med i den helhetlige risikooversikten som vi sender til styret og ledelsen og i oversikten over topp-5, topp-10 risikoer. Dette, for å informere beslutningstagere og interessenter om relevante risikoer.

 

Hva er sunne prinsipper for aggregering av risiko?

Utdypende spørsmål:

Er det noen hensyn vi bør ta ved formulering av risikoene? Er det spesielle hensyn å ta ved kvantitative vs kvalitative analyser, eller ved ulike type konsekvenskategorier?

Presentasjon 45 min. v/ Ayse Nordal

Spørsmålene du finner i agenda under blir ivaretatt systematisk. Ayse stiller som vanlig med grundig forberedt innlegg og presentasjon, med referanser til faglitteratur, veiledninger, standarder og rammeverk.

Det blir tid til 15 min. erfaringsdeling og diskusjon etter Ayses innlegg.

Agenda

 • Hva legger vi i begrepet risikoaggregering?
 • Hvorfor aggregerer vi risikoene?
 • Hva sier risikostandardene om aggregering?
 • Forutsetninger for aggregering. Hva bør vi ta hensyn til?
 • Ulike metoder som benyttes for aggregering
 • En enkel tilnærming
 • Kilder
 • Erfaringsutveksling og diskusjon

 

Spørretimen / tematimen Risiko

Spørretimen Risiko ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner.
Medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål, Ayse deler mer enn gjerne av sine kunnskaper og erfaringer.

 • Send dine spørsmål til oss
 • Vi samler opp flere spørsmål
 • Vi kaller dere inn til en times Teams møte med diskusjon og innlegg som gjennomgår tema.

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Spørretimen er et digitalt tilbud, der innsendte spørsmål fra deltakerene ivaretas live via Teams møte.