Laster Arrangementer

Webinar “Læring for sikkerhet på arbeidsplassen”, Statnett SF

25. januar / 09:00 - 10:00

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Webinar “Læring for sikkerhet på arbeidsplassen”, Statnett SF

Webinar “Læring for sikkerhet på arbeidsplassen”, Statnett SF

Webinar i regi av KRN region Oslo, 25. januar 2024 kl 09:00 Innlegg v/ forsker og doktorgradsstipendiat Heidi Helledal Griegel, Statnett SF

Vi setter av god tid til spørsmål, diskusjon og erfaringsoverføring etter foredraget.

Meld deg på, selv om du nå finner lenken direkte til webinaret her.

Vel møtt!

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

 

 

Heidi Helledal Griegel (30) arbeider som rådgiver i HMS Konsern i Statnett SF, samtidig som hun er forsker og doktorgradsstipendiat.

Hun har en mastergrad fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i 2018.      

 

 

Ingress til foredraget:  Å lære fra egne eller andres feil og suksess er en viktig del av sikkerhetsarbeidet i organisasjoner. Selv om læring fra hendelser ofte blir litt forenklet fremstilt, anses kontinuerlig forbedring i de fleste situasjoner som en stor utfordring.  I dette webinaret vil du bli nærmere kjent med forskning og god praksis på området, presentert av Heidi Helledal Griegel, PhD-student og HMS-rådgiver i Statnett SF.

I sikkerhetsforskningen brukes begrepet “læring” om å tilegne seg ny kunnskap, og gjøre endringer basert på den kunnskapen. Læring er viktig for sikkerhet, både blant de som jobber operativt, knyttet til å forbedre handling og korrigere feil i arbeidsprosesser, og for de som jobber mer strategisk, knyttet til endringer i strategier, tekniske løsninger og organisasjonskultur. Mye av forskningen rundt læring for sikkerhet har fokusert på langvarige, permanente organisasjoner. I dag er det derimot vanskelig å tenke på organisasjoner som stabile med definerte grenser, da mange organisasjoner nå samarbeider på tvers for å nå sine mål. Tidligere utfordringer for læring utfordres ytterligere og nye barrierer for læring introduseres av den dynamiske, endrende og multi-organisatoriske måten å organisere arbeid på. Basert på dette har det vist seg interessant å utfordre tidligere forklaringer og tilnærminger til læring for sikkerhet, og kanskje organisasjoner må tilnærme seg og sikre læring på nye måter.

 

 


 

Arrangør; KRN regionstyre Østlandet

  • Anne Britt Hansen Thuestad, Ahus – regionsleder
  • Per Myrseth, DNV
  • Rune Hernes Bjerke, Statnett SF
  • Aina Irene Sundve, Sykehuspartner
  • Karen Steien, AF Gruppen
  • Geir Sundland, DNB

 

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig

Arrangør

QRN
Telefon
+47 90518464
Epost
aa@qrn.no
Vis Arrangør nettside

Sted

Teams webinar