Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Tematime; Ny tilføyelse i ISO-ledelsesstandardene mht klimaendringer i kontekstanalyser

Nettbasert undervisning, Teams

I februar i år har ISO besluttet å foreta tilføyelser i 31 ledelsessystem standarder som flere av våre medlemmer er sertifisert etter, bl.a. ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet. Tilføyelsen innebærer at  virksomhetene må ta hensyn til klimaendringer i sine kontekstanalyser.

Bestill Billetter kr500-kr1500

EOQ Quality Congress 2024

First European Congress on Improvement initiatives. Professionals from Europe and all over the world come to meet, learn and benchmark. The Congress will take place in Reims, a French city known worldwide for its champagne.