Sertifisering

Kvalitet og Risiko Norge > Sertifisering

Dokumentert kompetanse = formalisert anerkjennelse

Personellsertifisering gir en offisiell & internasjonal anerkjennelse av både bedriftens og din egen kompetanse!

Personellsertifisering

KRN tilbyr kurs som gir mulighet for person sertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko. Kursene gir mulighet for akkreditert sertifiserings-eksamen og er anerkjente iht. samsvarskrav CoS 9000 EOQ (Competence Specification for European Organization for Quality). Eksamen arrangeres normalt umiddelbart etter kursene for de som ønsker å gjennomføre denne. Alle deltakere vil motta kursbevis som viser til gjennomgått pensum, som i motsatt tilfelle kan legges til grunn for søknad om sertifisering ved en senere anledning.

Godkjente kurs som gir deg mulighet til å ta eksamen og søke sertifisering finner du under kurs og under arrangement.

  • Kvalitetsleder - Quality Manager (QM)
  • Revisjonleder - Quality Auditor / Lead Auditor (QA/QLA)
  • Risikoledler - Risk Manager (RM)

Krav til kompetanse

Norsk Sertifisering som sertifiseringsagent ivaretar person­sertifiseringen basert på krav til kompetanse, informasjon om selve sertifiseringsprosessen finner du på deres hjemmeside.

I tillegg til krav til kompetanse og praktisk informasjon om eksamen og sertifisering, kan det kan være verdt å ta en titt på kompetansekravene EOQ og Norsk Sertifisering stiller til kursinnholdet under kunnskap og ferdigheter.

EOQ sertifikater/kompetansebevis

Kvalitet og Risiko Norge er EOQ nasjonal representant. EOQ er eier av de normative dokumentene som ligger til grunn for sertifiseringen. Gjennomføring av eksamen og sertifiseringsprosessen ivaretas av  sertifiseringsagenten Norsk Sertifisering.

EOQ sertifikater, også omtalt som EOQ kompetansebevis, er de mest brukte og anerkjente kompetansesertifikatene både innen Europa og globalt.

Internasjonal aksept

Akkrediterte sertifikater gir tillit og aksept internasjonalt siden akkrediteringsorgan samarbeider i regionale og internasjonale organisasjoner. Sertifikatene som du mottar gir derfor en internasjonal aksept. Sertifikatendes internasjonale gyldighet er forankret i Norsk Akkrediterings multilaterale avtaler med de europeiske akkrediteringsorganene og en rekke akkrediteringsorgan utenfor Europe. I henhold til disse avtalene anerkjenner akkrediteringsorganene hverandres akkrediteringer og dermed også de sertifikater som er utstedt av sertifiseringsselskap de har akkreditert.

Nytteverdien for deg

For personell som arbeider innen kvalitet og sikkerhet er det en fordel å være sertifisert og dermed kunne dokumentere kompetanse, både for å godtgjøre at man er kvalifisert i nåværende stilling og for å skaffe seg en god posisjon for fremtidige jobber. Kompetansesertifikater kan dessuten være nyttige for å forevise når man arbeider eksternt i innland eller utland. Forskjellen på et sertifikat og et eksamensbevis fra en skole, er at sertifikatet skal fornyes. Sertifikatet sikrer at innehaveren opprettholder og oppdaterer sin kunnskap innen sertifikatets område. Vi ser en tydelig utvikling mot at profesjonelt personell må kunne dokumentere sine kvalifikasjoner med sertifikater.