Region Vest (Bergen)

Kvalitet og Risiko Norge > Region Vest (Bergen)

Bli medlem i QRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Oppgaver

  • Møteplass og inspirasjonskilde for ledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor
  • Fokus på kvalitetsforbedring og risikostyring
  • Åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk med vekt på praktisk kompetanse- og nettverksbygging og erfaringsutveksling
  • 2–3 arrangementer hvert halvår knyttet til aktuelle tema innenfor kjerneområdene for NFKR
  • For å sikre et enda bedre tilbud tar vi gjerne i mot innspill på aktuelle tema og aktiviteter

Aktiviteter

Hovedaktiviteten er åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk med vekt på praktisk kompetanse- og nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog med 2 – 3 arrangementer hvert halvår knyttet til aktuelle tema innenfor kjerneområdene for KRN. Det har gjennomgående vært god deltakelse (normalt 20-30 deltakere) på våre medlemsaktiviteter.

For å sikre et enda bedre tilbud tar vi gjerne i mot innspill på aktuelle tema og aktiviteter, samt ønsker oss nye kandidater for regionstyre Bergen/Vestland. Ta kontakt for innspill – tlf 67808950

Historikk

Region Hordaland ble etablert i 2006 som en møteplass og inspirasjonskilde for ledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor med fokus på kvalitetsforbedring og risikostyring.

Aktuelt

Foreløpig ingen nyheter for Region Vest (Bergen)