Region Sørlandet

Kvalitet og Risiko Norge > Region Sørlandet

Bli medlem i QRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Oppgaver

Region Sør v/regionstyret ser sin oppgave i hovedsak å arrangere nettverksmøter med lokal forankring og erfaringsdeling på tvers av bransjer.

  1. Valg av tema for medlemsmøter/bedriftsbesøk (3 – 4 stk årlig)
  2. Bidra med å fremskaffe foredragsholdere/innlegg iht tema for møte

Aktiviteter

Målsetting for KRN Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk. Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Vi ønsker velkommen til erfaringsutveksling og hyggelig nettverksbygging!

Foreløpig ingen nyheter for Region Sørlandet