Nye Region Sør

Kvalitet og Risiko Norge > Nye Region Sør

Bli medlem i QRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Kontaktperson

Regionstyre Sør

E-post: info@qrn.no

Regionstyre

Aktiviteter

Region Vestfold ble etablert i mars 2019, og utvidet til region Vestfold-Telemark fra 2020 og innlemming av Agder/Sørlandet i 2021

Fagsamlinger

 • “Helhetlig risikostyring –  identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!”  v/KRN kursleder Ole Johan Dahl
 •  “Økonomisk kriminalitet”, v/ sjef Økokrim Pål Lønseth
 •  “Sustainability at ABB” v/ Nina Nikodim-Amlie, ABB
 • “Bestillerkompetanse”,  etterfulgt av årsmøte for KRN Nye region Sør.
 •  “Lean-reisen så langt, og veien videre” v/ ABB Electrification, Skien
 •  Risiko- og sårbarhetsanalyse v/ Vestfold Interkommunale Brannvesen og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • “Reisesikkerhet” v/ Ronny Sæther, Travel Security Manager Norges Bank
 • Wood Group tema “Internrevisjon” v/ Tom Leynse, Norsk Hydro og Kvalitetskostnader v/ Sidsel W. Storaas
 •  NOKAS Tønsber tema “Sikkerhet ved anskaffelser” v/Morgan Sæbø, Næringslivets sikkerhetsråd
 • Wood Group Sandefjord tema “Kvalitetssikring av leverandører” v/Kjell Arne Håkonsen, QA Manager Wood
 • Kongsberg Maritime Horten, tema “Avviksbehandling” v/Bent Vigeland, kvaltietsansvarlig NOKAS og Krister Lilleås, kvalitetsleder Kongsberg Maritime

Foreløpig ingen nyheter for Nye Region Sør