Ny region Sør

Kvalitet og Risiko Norge > Ny region Sør

Bli medlem i QRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Kontaktperson

Regionstyre Sør

E-post: info@qrn.no

Regionstyre

Aktiviteter

Region Vestfold ble etablert i mars 2019, og utvidet til region Vestfold-Telemark fra 2020 og innlemming av Agder/Sørlandet i 2021

Fagsamlinger 2022

20. mai; online fagsamling tema “Helhetlig risikostyring –  identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!”  v/KRN kursleder Ole Johan Dahl

31. januar; online fagsamling tema “Økonomisk kriminalitet”, v/ sjef Økokrim Pål Lønseth

Fagsamlinger 2021

21. oktober; online fagsamling tema “Sustainability at ABB” v/ Nina Nikodim-Amlie, ABB

12. mai; fagsamling tema “Bestillerkompetanse”,  etterfulgt av årsmøte for KRN Nye region Sør.

24. februar; online fagsamling tema “Lean-reisen så langt, og veien videre” v/ ABB Electrification, Skien

Fagsamlinger 2020

19. november; online fagsamling tema Risiko- og sårbarhetsanalyse v/ Vestfold Interkommunale Brannvesen og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

29. april; online fagsamling tema “Reisesikkerhet” v/ Ronny Sæther, Travel Security Manager Norges Bank

12. februar; fagsamling hos Wood Group tema “Internrevisjon” v/ Tom Leynse, Norsk Hydro og Kvalitetskostnader v/ Sidsel W. Storaas

Fagsamlinger 2019

25. april; NOKAS Tønsber tema “Sikkerhet ved anskaffelser” v/Morgan Sæbø, Næringslivets sikkerhetsråd

27.juni; Wood Group Sandefjord tema “Kvalitetssikring av leverandører” v/Kjell Arne Håkonsen, QA Manager Wood

10.oktober;  Kongsberg Maritime Horten, tema “Avviksbehandling” v/Bent Vigeland, kvaltietsansvarlig NOKAS og Krister Lilleås, kvalitetsleder Kongsberg Maritime

 

 

Foreløpig ingen nyheter for Ny region Sør