Protokoll fra årsmøte Østlandet/Oslo

Årsmøte i Kvalitet og Risiko Norge, region Østlandet/Oslo
Onsdag 29. juni 2022 kl. 09.00

Saksliste

 1. Årsberetning 2021
 2. Valg

1. Årsberetning 2021-2022

STYRET

Styret i Kvalitet og Risiko Norge, region Østlandet/Oslo, har etter årsmøtet i 2021 bestått av:

 • Aina Irene Sundve, Sykehuspartner (tidl. Oslo kommune)
 • Karen Steien, AF Gruppen
 • Stig H. Birkeland, Telenor Norge
 • Geir Sundland, DNB
 • Per Myrseth, DNV
 • Rune H. Bjerke, Statnett

Rune H. Bjerke har ledet regionstyret i perioden.

Styret har hatt seks møter i arbeidsåret, alle i form av Teams-møter. Styremedlemmer har også deltatt på møter mellom hovedstyret og regionene, og det har vært gjennomført egne planleggingsmøter i forbindelse med medlemsaktiviteter.

MEDLEMSAKTIVITETER
Medlemstilbud har i perioden begrenset seg til digitale medlemsmøter, selv om regionstyret har sett det som ønskelig å gjenoppta fysiske eller hybride møter. Vi ser imidlertid at det også er mange fordeler ved å avvikle medlemsmøter digitalt. Følgende møter har vært gjennomført:

 • “Hvordan bidrar digitalisering til bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter?” (Øyvind Kjøllesdal, AF Gruppen)
 • “Revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte” (Per Myrseth, DNV, Sten Ruben, Strandheim, Telenor Norge, og Gasparas Jarulaitis, Statnett)
 • “Forandring fryder, kvalitet og risikostyring under frihet” (Tore M. Andersen, Oslo kommune, bydel Nordstrand)

Medlemsmøtene kunngjøres fra KRN Norge sentralt, og føyer seg inn i en portefølje av medlemstilbud som administreres av sentralleddet. Dette omfatter en rekke kurs med og uten sertifiseringsmuligheter, to årlige konferanser (Kvalitet & Risiko-dagene og Verdens Kvalitetsdag), podkasten Kvalitetsprat, og muligheter for nettverksbygging. Oppsummeringer fra medlemsmøtene er publisert på nettsidene.

PLANER FOR KOMMENDE ARBEIDSÅR
Styrets primære satsingsområde vil fortsatt være fagsamlinger/medlemsmøter, men vi ønsker å legge opp til større variasjon i form og innretning. Medlemsbedrifter eller enkeltmedlemmer som ønsker å bidra eller være vertskap for medlemsmøte er hjertelig velkomne til å ta kontakt med regionstyret. Initiativ og engasjement blir høyt verdsatt!

2. Valg

Det innstilles på følgende styresammensetning for kommende arbeidsår:

 • Aina Irene Sundve, Sykehuspartner Gjenvalg
 • Karen Steien, AF Gruppen Gjenvalg
 • Stig H. Birkeland, Telenor Norge Gjenvalg
 • Geir Sundland, DNB Gjenvalg
 • Per Myrseth, DNV Gjenvalg
 • Rune H. Bjerke, Statnett Gjenvalg

Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.