Siri Viken

qrn-styre-Siri-Viken

Siri Viken, Skatteetaten

Styremedlem, kvalitetssjef i Skatteetaten

Siri Viken er Kvalitetssjef i Skatteetaten. Hun har utdannelse innenfor IT og økonomi. Hun begynte som konsulent i daværende A/S EDB (EVRY) etter endt utdannelse, hvor hun jobbet med prosjektledelse og UT-utvikling.

Hun gikk videre til ExxonMobil (Esso Norge) i 1991, hvor hun fikk en sentral rolle i et internasjonalt prosjekt som skulle samle alle Esso Europe’s stormaskinmiljø til UK. Siri hadde flere spennende stillinger i sin tid i ExxonMobil, blant annet med å være prosjektleder for år 2000-prosjektet for Norge, flere år i Informasjonsavdelingen med ansvar for medietrening av ledelsen og medieteam. Det var i hennes tid i ExxonMobil at Siri stiftet kjennskap til godt etablerte kvalitetssystemer. Ved sammenslåingen av Exxon og Mobil worldwide fikk Siri ansvar for etablering og opplæring av de beste praksis nettverk i ExxonMobil, EAME. Ved etablering av et nytt datterselskap, Esso Energi, ble hun leder for en avdeling som hadde ansvaret for anskaffelser, HR, lønn og IT. I 2007 begynte hun i Skatteetaten, hvor hun ledet et team som hadde ansvar for implementering av ITIL prosesser i IT-virksomheten. Dette ble etter hvert utvidet til implementering.