Rune Hernes Bjerke

Kvalitet og Risiko Norge > Rune Hernes Bjerke

Rune Hernes Bjerke

Styreleder, seniorrådgiver i Statnett SF