Rune Hernes Bjerke

Kvalitet og Risiko Norge > Rune Hernes Bjerke

Rune Hernes Bjerke

KRN Ambassadør, seniorrådgiver i Statnett SF