Rune E. Andersen

Kvalitet og Risiko Norge > Rune E. Andersen
qrn-valgkomite-Rune-E-Andersen

Rune E. Andersen

Valgkomité leder, Program Manager Equinor Training

Project Risk Manager, Nexans

Rune Edvard Andersen er et faglig fyrtårn som har markert seg både i sin tidligere funksjon som Program Manager, Project Leadership in Equinor og for leverandørindustrien i Norge siste 33 år. Han har tung faglig bakgrunn innen praktisk og operasjonell anvendelse av styringssystemer innen olje og gass, forsvaret, helsesektoren og i telekommunikasjonssektoren. Han har deltatt i KRN hovedstyre og har ledet Valgkomiteen siden 2012.

I Equinor har han bygget opp og ledet Konsernrevisjonen innen oppstrøms virksomheten fra 2007 til 2011 med ansvar for Europa, Asia og Afrika regionene. Hans internasjonale engasjementer inkluderer blant annet utestasjonering i Dar es Salaam for Equinor med primæroppgave å ivareta kontakt med Tanzanias myndighetsorganer, gjesteforelesninger på Universiteter og høyskoler innen prosjektutvikling og prosjektledelse.

I Forsvaret på 80-tallet fulgte han opp produksjonen av flydeler til F16, sonarer og missiler til fregatter, batterier til ubåter, osv. Videre har han fulgt utviklingen av kvalitets -og risikostyringsstandardene i NATO lenge før de første kvalitets -og risikostyringsstandardene kom til Norge. Han er også medlem av Standard Norges to fagkomiteer for utvikling av Risikostyring og Styringssystem standarder.