Per Myrseth

Per Myrseth, DNV

Styremedlem, Researcher, Digitalization and Trust DNV

Per Myrseth har 30 års erfaring innen digitalisering, data verdikjeder og data drevet verdiskapning, hvor det å sikre kvalitet og tillitt i interorganisatoriske verdikjeder har vært mye av fokus. Har ledet og eller hatt sentrale roller i DNV knyttet til utvikling av metoder og tjenester innen kvalitetssikring og risikostyring av digitale assets (AI/ML, data, digital twins, sensor systems). Han har fra våren 2023 også fått ansvar for å etablere DNV sin forskningsaktivitet inne cyber security.