Jon Lykke

qrn-styre-Jon-Lykke

Jon Lykke

Styremedlem, leder for Kvalitet og Sikkerhet i Statens vegvesen

Jon Lykke er leder for Kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen.

Han er utdannet Cand.philol fra NTNU og har befalsutdanning fra Forsvaret. Arbeidserfaringen strekker seg fra HR, med fokus på utvikling av organisasjoner og mennesker gjennom kompetanseutvikling og lederutvikling til prosjektledelse for en rekke endrings- og forbedringsprosjekter. Fra 2011 innehatt ulike lederjobber innen ansvarsområdene HMS, internkontroll, samfunssikkerhet og kvalitet.