Hilde Bjørkedal Evensen

Kvalitet og Risiko Norge > Hilde Bjørkedal Evensen
qrn-valgkomite-Hilde-Bjoerkedal-Evensen

Hilde Bjørkedal Evensen

Valgkomité medlem, seniorrådgiver Sporveien

Hilde har lang fartstid innenfor risikostyring og kvalitetsledelse, i selskaper som Bombardier Transportation, Akershus Universitetssykehus og NSB. De seneste seks årene har Hilde hatt rollen som Risikostyringssjef (konsernstab sikkerhet og miljø) i Avinor, og fra høsten 2022 som seniorrådgiver innen kvalitet og risikostyring for Sporveien.

Her har hun vært primus motor for SMART-prosjektet: «Å utvikle, etablere og implementere et styringssystem som inneholder alle aktiviteter organisasjonen utfører for å gjennomføre strategien på best mulig måte».

Arbeidet inkluderer et helhetlig prosessorientert styringssystem for 3000 medarbeidere og 45 lufthavner. Dette samler Avinors strategi og mål, lover og krav, prosesser og styrende dokumenter, FDV, organisasjon, risikostyring, avvik, revisjon, rapportering (utdata) og saksbehandling på ett enkelt sted. Det har gitt store kvalitative og kvantitative gevinster, samt internasjonal anerkjennelse for det statlige eide aksjeselskapet.

Hilde har ledet arbeidet med å implementere nye metode og verktøy for operasjonell risikostyring i Avinor. Et sanntidsbilde av risiko ved samtlige av Avinors 45 lufthavner for lufthavnsjefenes oversikt og kontroll, samt konsernledelsens monitorere på tvers av organisasjonen som beslutningsstøtte.

Hilde ble tildelt utmerkelsen NFKR Årets Kvalitetsleder 2017.