Gro Janne Lian

Kvalitet og Risiko Norge > Gro Janne Lian
Gro Janne Lian _ Equinor_crop1

Gro Janne Lian

Styremedlem, Quality and Risk Management Product Lead PDC i Equinor

Gro Janne er leder for Kvalitet og Risikoledelse (QRM)  i Equinors` kompetansesenter (PDC) for prosjekter. 

I tillegg til to grader innenfor sosiologi, økonomi og ledelse fra Universitetet i Stavanger har hun fag fra Handelsskolen BI innenfor lederskap og endring.  

Etter 5 år i Shell startet hun i 2011 i som Kvalitets og Riskostyringsleder (QRM) i Equinor og har siden da hatt rollen i prosjektporteføljer for Snorre- og Sleipner feltene, Johan Sverdrup fase 1 og 2 og Subsea delen av Snorre Expansion prosjektet. De siste årene har hun ledet revisjoner og drevet ulikt forbedringsarbeid. I 2022 gikk hun inn i sin nåværende rolle hvor hovedfokus er standardisering, beste praksis, forenkling og organisatorisk læring.