Gro Janne Lian

Kvalitet og Risiko Norge > Gro Janne Lian
Gro Janne Lian _ Equinor_crop1

Gro Janne Lian

Styremedlem, Leder for Kvalitet og Risikostyring i prosjektutikling

Gro Janne er leder for Kvalitet og Risikoledelse Kompetansesenter for prosjektutvikling i Equinor. 

I tillegg til to grader innenfor sosiologi, økonomi og ledelse har hun fag fra Handelsskolen BI innenfor lederskap og endringsledelse.

Etter 5 år i Shell startet hun i 2011 som Kvalitets og Riskostyringsleder (QRM) i Equinor og har hatt denne rollen i ulike prosjektporteføljer, Johan Sverdrup fase 1 og 2 og Subsea delen av Snorre Expansion prosjekt. De siste årene har hun ledet revisjoner og drevet standardiserings- og forbedringsarbeid. Hun gikk i 2022 over i lederstillinger i kompetansesenter for prosjektutvikling.