Medlemsbedrifter

Kvalitet og Risiko Norge > Medlemsbedrifter

Medlemskap B1

4Human QM365

4human TQM

AAK Safety

AGIL HMS

Apply Sørco

AS Med LAB

Betonmast AS

Bjørnafjorden kommune

Blå Kors Øst AS

Compendia AS

CoPro Live AS

Effekt – Effektive Prosesser AS

EG Landax AS

EIDEL AS

Eiker Vekst AS

Essentia AS

Flux AS

Fred Olsen Windcarrier

Helseplattformen

HEMIT – Helse Midt-Norge IT

Hydro Energi As

Intertek Certification AS

Inxight AS

Kirkens Bymisjon

Kommunerevisjonen, Oslo kommune

Kongsberg Maritime ISOL

Kraftmontasje AS

Kvalex

Meteorologisk institutt

Mjørud AS

Nemko AS

Netpower Web Solutions AS

NLI AS

Noble Installation AS

NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

OFFB – Operatørenes forening for beredskap

Omsorgspartner AS

OUS HF Avd for immunologi og transfusjonsmedisin

Prima Holding Trondheim AS

Prosjektstyring Midt AS

ResOp AS

Rotam AS

Safety Computing AS

Securitas AS

Sjøfartsdirektoratet

SoluDyne

Telenor avd. Risk

Tolletaten – Seksjon For Strategi, Plan og Styring

Triangel Business Solutions

Trondheim bydrift VA

Trondheim Havn IKS

Unilabs Laboratoriemedisin AS

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)

Vegtilsynet

Vestfold Audio

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Wärtsilä Oil & Gas systems AS

Medlemskap B2

Aarbakke AS

Arribatec

Chemring Nobel AS

Datakvalitet AS

DSA – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Felleskjøpet Rogaland Agder

Fjord1

Fortum Oslo Varme AS

Gard AS

Gassco AS

GKN Aerospace Norway AS

Global Maritime AS

Hafslund Oslo Celsio AS

Helfo

Hitachi Energy

I.P. Huse AS

Jæger Automobil AS

Jakob Hatteland Computer AS

MacGregor Norway AS

Mattilsynet

Nammo Raufoss AS

Norconsult AS

Norges forskningsråd

Nye Veier AS

Oslo Kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten

Oslobygg KF

Petroleumstilsynet

Politiets fellestjenester

Proactima AS

Rheinmetall Norway AS

Saga Fjordbase

Sykehusbygg

Sykehusinnkjøp HF

Tensio AS

Vard Electro AS

Vestre Viken HF

Vipo AS

Wacker Chemicals Norway AS

WOOD GROUP NORWAY AS

Wsp Norge AS

Medlemskap B3

ABB AS

AF Gruppen Norge as

Aibel

AKER BP ASA

AKER Solutions AS

Asker Kommune

Avinor AS, Konsernstab sikkerhet

Bane NOR

DnB Asa

Equinor PRD

Forsvarbygg

Forsvarsmateriell

Gjensidige Forsikring ASA

Glencore Nikkelverk AS

Kongsberg Defence & Aerospace

Lillehammer kommmune

Lyse Elnett AS

Multiconsult

Nexans Norway AS

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

SINTEF

Skagerak Energi

Skanska Norge AS

Skatteetaten

Sporveien AS

Statens vegvesen

Statkraft AS

Statnett SF

TechnipFMC – FMC Kongsberg Subsea AS

Tine SA

Veidekke Entreprenør AS

Viken fylkeskommune