Medlemsbedrifter

Kvalitet og Risiko Norge > Medlemsbedrifter

Medlemskap B1

4Human QM365

4human TQM

AAK Safety

AGIL HMS

Apotek 1 Gruppen AS

Apply Sørco

Arendal kommune, kommunalteknikk og geodata

Betonmast, del av AF-gruppen

Bjørnafjorden kommune

Bjørøya AS

Compendia AS

CoPro Live AS

Datakvalitet AS

Dovre Sertifisering AS

Effekt – Effektive Prosesser AS

EG Landax AS

EIDEL AS

Eiker Vekst AS

Essentia AS

Flux AS

Fred Olsen Windcarrier

Helseplattformen

HEMIT – Helse Midt-Norge IT

Hydro Energi As

I P Huse AS

Intertek Certification AS

Kirkens Bymisjon

Kommunerevisjonen, Oslo kommune

Kongsberg Maritime ISOL

Kraftmontasje AS

Kvalex

Manag-E Nordic

Med LAB AS

Mjørud AS

Nemko AS

Netpower Web Solutions AS

NLI AS

Noble Installation AS

NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

OFFB – Operatørenes forening for beredskap

Omsorgspartner AS

Østcom AS

OUS HF Avd for immunologi og transfusjonsmedisin

Prima Holding Trondheim AS

Prosjektstyring Midt AS

ResOp AS

Rotam AS

Safety Computing AS

Securitas AS

Semco Maritime

Sjøfartsdirektoratet

SoluDyne

Telenor avd. Risk

Tolletaten – Seksjon For Strategi, Plan og Styring

Triangel Business Solutions

Trondheim bydrift VA

Trondheim Havn IKS

Unilabs Laboratoriemedisin AS

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)

Vegtilsynet

Vestfold fylkeskommune

Wärtsilä Oil & Gas systems AS

Medlemskap B2

Aarbakke AS

Arribatec

Chemring Nobel AS

Corporater AS

DSA – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Felleskjøpet Rogaland Agder

Fjord1

Gard AS

Gassco AS

GKN Aerospace Norway AS

Global Maritime AS

Hafslund Oslo Celsio AS

Havindustritilsynet

HELFO

Hitachi Energy

Jæger Automobil AS

Jakob Hatteland Computer AS

MacGregor Norway AS

Mattilsynet

Nammo Raufoss AS

Norconsult Norge AS

Norges forskningsråd

Nye Veier AS

Oslo Kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten

Oslobygg KF

Politiets fellestjenester

Proactima AS

Rheinmetall Norway AS

Saga Fjordbase

Sykehusbygg

Sykehusinnkjøp HF

Tensio AS

Vard Electro AS

Vestre Viken HF

Vipo AS

Wacker Chemicals Norway AS

WOOD GROUP NORWAY AS

Medlemskap B3

ABB AS

AF Gruppen Norge as

Aibel

AKER BP ASA

AKER Solutions AS

Asker kommune

Avinor AS, Konsernstab sikkerhet

Bane NOR

DnB Asa

Equinor PRD

Forsvarbygg

Forsvarsmateriell FMA

Gjensidige Forsikring ASA

Glencore Nikkelverk AS

Kongsberg Defence & Aerospace

Lillehammer kommmune

Lnett AS

Multiconsult

Nexans Norway AS

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

NTE – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

SINTEF

Skagerak Energi

Skanska Norge AS

Skatteetaten

Sporveien AS

Statens vegvesen

Statkraft AS

Statnett SF

TechnipFMC – FMC Kongsberg Subsea AS

Veidekke Entreprenør AS

Viken fylkeskommune