Risikoledelse (Risk Manager)

– med mulighet for internasjonal sertifisering RM
Kurset omhandler bredden i risikostyringsfaget, inkludert ISO 31000:2018. Vi gjennomgår gjeldende/ relevante lovgiving- og regelverk, standarder og rammeverk (inkl COSO).

Les mer