Prosessforbedring

Kurs på 2 dager som fokuserer på hvordan analysere prosesser, finne gode løsninger og målepunkter i prosessen.
Skape forståelse for hvordan gjennomføre endringer som fører til forbedringer. Bruk av enkle og effektive LEAN-verktøy

Les mer