Prosesskartlegging

med 6 delprosesser, praktisk 2 dagers kurs

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser. Kurset inngår som modul i Quality Manager kurset for sertifisering.

Les mer