Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Tematime “Aggregering av Risiko”

Webinaret er åpent for alle, om du deltar i spørsmål og refleksjoner, eller om du kun ønsker å lytte & lære.    

kr_800

Risiko oppdateringsdag

KRN kurslokaler, Sandvika Kjørbokollen 30,SANDVIKA,Norge

Vi gjennomgår nytt i styringssystem, standarder og rammeverk, og de viktigste verktøyene og teknikkene ihht ISO 31010:2019; Metoder og teknikker for risikohåndtering.

kr5200-kr6500

Prosjektrisiko 2d, casebasert

KRN kurslokaler, Sandvika Kjørbokollen 30,SANDVIKA,Norge

Vi gjennomgår teori og introduksjon til prosjektledelse i tillegg til kursets hovedtema prosjektrisiko.

kr9950-kr12450