Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Tematime; Ny tilføyelse i ISO-ledelsesstandardene mht klimaendringer i kontekstanalyser

Nettbasert undervisning, Teams

I februar i år har ISO besluttet å foreta tilføyelser i 31 ledelsessystem standarder som flere av våre medlemmer er sertifisert etter, bl.a. ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet. Tilføyelsen innebærer at  virksomhetene må ta hensyn til klimaendringer i sine kontekstanalyser.

Bestill Billetter kr500-kr1500