Torhild Tøndel

Kvalitet og Risiko Norge > Torhild Tøndel
qrn-styre-Torhild-Toendel

Torhild Tøndel

Valgkomité medlem, direktør styringssystem i Norconsult

Torhild Tøndel, direktør styringssystem i Norconsult AS.

Hun er utdannet sivilingeniør vann og avløp fra NTH (-94). Hun har hatt stillinger i kommuner og rådgivervirksomheter og vært stasjonert i Bhutan og Chile.

De siste 10 årene har Torhild jobbet med styringssystem og kvalitet i Norconsult med ansvar for drift og utvikling av selskapets integrerte styringssystem. Systemet er de siste årene digitalisert på ny IT-plattform og sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 samt Miljøfyrtårnordningen. Torhild deltar i Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) kvalitetsnettverk.